Brings Value
in Production


Virtual Manufacturing เป็นผู้จัดจำหน่ายบริการพัฒนาผลิตแบบลีน เราเชื่อมั่นและเต็มใจที่จะรับมือกับความท้าทายในการรวมเทคโนโลยี วิธีการและการทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้บรรลุผล ซึ่งจะดำเนินการทั้งในโลกเสมือนจริงและในสถานการณ์จริง ในโครงการ เป็นประจำทุกวันทั้งก่อนและหลังการเริ่มต้นการผลิต เราสามารถตอบสนองความฝันของลูกค้าและของเราเองได้ เพราะเรารู้วิธีสร้างคุณค่าร่วมกับลูกค้าของเรา Virtual Manufacturing จะเป็นหุ้นส่วนที่เป็นธรรมชาติและใช้นวัตกรรมล่าสุดในการพัฒนาผลิตที่ทันสมัย ขีดความสามารถ คุณภาพและความมุ่งมั่นในระยะยาวเป็นหลักเกณฑ์ของเรา โดยการใช้วิธีการและ มุมมองใหม่ๆ เราจะช่วยให้บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการผลิตบรรลุซึ่ง "ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน" ได้เร็วยิ่งขึ้น ยินดีต้อนรับเข้าร่วมกับเราในการสร้างมูลค่าในการผลิตแบบ " Virtual Way"