การบริหารอุตสาหกรรม (Industrial Management)

ในวงการธุรกิจการบริหารอุตสาหกรรม Virtual Manufacturing มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความรู้ในการสนับสนุน บริหารและดำเนินการโครงการต่าง ๆ ภายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การปรับโครงสร้างแบบลีน การดำเนินงาน การบริหารโครงการและการผลิตแบบ PLM กลุ่มนี้มีประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมที่ยาวนานและมั่นคงภายในอุตสาหกรรมการผลิต เราสามารถและต้องการที่จะแบ่งปันประสบการณ์ที่กว้างขวางของเรากับคุณเพื่อเพิ่มผลกำไรในบริษัท อุตสาหกรรม

การพัฒนาอุตสาหกรรม

เราได้ช่วยบริษัทต่างๆ มากมายโดยขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรมของตน แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดก็อาจล้มเหลวในตลาดที่มีการแข่งขันถ้าต้นทุนการผลิตไม่ได้รับการพิจารณาควบคู่ไปกับการออกแบบการผลิต

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการผลิตใหม่

Virtual Manufacturing มีส่วนร่วมด้วยการท้าทายการออกแบบผลิตภัณฑ์และทำให้มั่นใจได้ว่าสนับสนุนกระบวนการผลิตด้วยวิธี "การออกแบบเพื่อการผลิต" และ "การออกแบบเพื่อการประกอบ"

เทคโนโลยีการผลิต

ด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่แตกต่าง เราจึงได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่หลากหลาย รวมทั้งอุปกรณ์ที่สนับสนุนกระบวนการเหล่านี้ เราได้ใช้ความรู้ จากหลายๆ อุตสาหกรรมนี้และรู้วิธีการย้ายเทคโนโลยีการผลิตจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปสู่อีกอุตสาหกรรมหนึ่ง

Virtual Manufacturing มีการตรวจสอบวิธีการและ แนวโน้มการผลิตใหม่อย่างต่อเนื่อง เราช่วยบริษัทต่างๆ ที่จะเข้าใจทางเลือกต่างๆ และนำไปใช้ในแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่และด้วยการใช้ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงแบบลีน (Lean Transformation)

การใช้เครื่องมือของ Virtual Manufacturing  เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับงานด้านต่างๆ แบบลีน รับประกันความ พร้อมในระดับที่สูงขึ้นเมื่อก่อนถึงจุดเริ่มต้นของประตูการผลิต การผสมผสานระหว่างการพัฒนาด้านการผลิตแบบเสมือนและการผลิตแบบลีนช่วยให้คุณสามารถตรวจจับความผิดปกติได้ตั้งแต่แรก และช่วยให้คุณตอบสนองได้ ก่อนที่จะลงทุนในอุปกรณ์ทางกายภาพที่จะทำให้คุณต้องคิดหาแนวทางแก้ไขหรือลงทุนใหม่ แม้ว่านี่ไม่ใช่ลักษณะแบบปกติในการผลิตแบบลีนและการใช้งาน เราได้สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้าของเรา

Virtual Manufacturing มีประสบการณ์ในการผลิตแบบลีน 25ปี จากงานและโครงการที่ดำเนินการในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และอวกาศ เรามุ่งเน้นอยู่เสมอเกี่ยวกับวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ตลอดจนวิศวกรรมการผลิตและการดำเนินงาน

การดำเนินงานและการบริหารโครงการ

คือที่ที่เรามอบผลงานแบบลีนของเราอย่างเต็มรูปแบบซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงแบบลีน การบริหารชั้นในโรงงานและการจัดการรายวันภายในพื้นที่นี้ ผู้คนมักเป็นศูนย์กลางของความสนใจ เนื่องจากผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เราจึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในจิตใจของผู้คนและการคงไว้ซึ่งทัศนคติที่สร้างช่องว่างสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ความรู้ของเราจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณในการวางแผนโรงงานใหม่ๆ การเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตหรือการย้ายการผลิตระหว่างสถานที่ทำงาน                         

Virtual Manufacturing  มีทีมงานที่แข็งแกร่งในการให้คำปรึกษาด้านการบริหารอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการเดินทางสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการ หรือผลักดันโครงการการปรับเปลี่ยนในโรงงานที่กำลังปฏิบัติการ

การผลิตแบบ PLM

การผลิตแบบ PLM ช่วยให้วิศวกรที่มีเน้นงานแตกต่างกัน สามารถแบ่งปันความรู้และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และทรัพยากรการผลิตในรูปแบบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและทำลาย กรอบความรู้ที่รู้จักกันดีในศูนย์ R & D แบบเดิม ยิ่งกว่านั้น วัตถุ ในการทำงานที่มุ่งเน้นกระบวนการมากกว่าภาพใน PowerPoint ช่วยในการใช้งานร่วมกัน การนำมาใช้ใหม่ การปรับเวอร์ชันและ การบำรุงรักษาที่ง่ายของข้อมูลหลัก การปิดช่องว่างระหว่างการ ออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมการผลิตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ การทำงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกับ DFM/DFA และหลักการ  พัฒนาอื่น ๆ อีกหลายประการ

Virtual Manufacturing มีส่วนร่วมในการใช้งาน PLM ที่สำคัญหลายอย่างและช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึง เทคโนโลยีและเชื่อมโยงการผลิตแบบ PLM เข้ากับองค์กรของตนได้อย่างมีกลยุทธ์

Stories

Contacts

 • Daniel Wigren กรรมการผู้จัดการ - การขาย, สวีเดน

  • Phone +46 766-279980
  • Email daniel.wigren@virtual.se

  Daniel Wigren กรรมการผู้จัดการ - การขาย, สวีเดน

 • Torbjörn Danielsson พัฒนาธุรกิจ

  • Phone +46 734-166000
  • Email torbjorn.danielsson@virtual.se

  Torbjörn Danielsson พัฒนาธุรกิจ

 • Pontus Rosengren CEO

  • Phone สวีเดน: +46 721-899751        
  • Email pontus.rosengren@virtual.se

  Pontus Rosengren CEO

 • Peder Hallberg Senior Lean Management Advisor

  • Phone +46761 - 06 36 61
  • Email peder.hallberg@virtual.se

  Peder Hallberg Senior Lean Management Advisor

 • Per Börjesson Senior Consultant

  • Phone +46766 - 27 99 07
  • Email per.borjesson@virtual.se

  Per Börjesson Senior Consultant