การไหลของการประกอบและการผลิต (Assembly & Production Flow)

ภายในส่วนธุรกิจการบริการของการประกอบและการผลิต เรามุ่งเน้นไปที่โครงการการประกอบที่เราดูแลและดำเนินการบริการต่างๆ รวมทั้งการออกแบบสถานี และการออกแบบสายการผลิตด้วยวิธีการทำงานมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำในการทำงาน การปรับสมดุลแรงงาน เวลา วัสดุ เลย์เอาท์ ฯลฯ นอกเหนือจากนั้น Virtual Manufacturing ยังให้บริการทำ Value Stream Mapping (VSM) รวมทั้งการศึกษาเวลา และการศึกษาวิธีการทำงาน

Process Planning ME

การวางแผนกระบวนการคือการเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต นักออกแบบมักพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยฟังก์ชัน ผู้วางแผนกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการผลิตที่คุ้มค่า การวางแผนการผลิตตั้งแต่การปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่จนถึงการผลิตปริมาณมาก

Virtual Manufacturing  มีที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์ ในการวางแผนกระบวนการ ทั้งวิธีแบบดั้งเดิมในระบบ ERP และที่เป็นกระบวนการ 3D การวางแผนกระบวนการในระบบ PLM เรามีประสบการณ์ในการทำงานในระบบ ERP/PLM ประเภทต่างๆ เช่น ระบบ Delmia, PTC, Siemens และ AviX

ด้วย "วิธีการของ Virtual" เราต้องการทำงานในขั้นตอนแรกๆ ด้วยข้อมูล เช่น โมเดล 3D พร้อมด้วยความรู้ว่าวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในอนาคตมีต้นทุนที่เสียค่าใช้จ่ายในระยะแรกๆ เราต้องการเตรียมผู้ปฏิบัติการของเราและมีส่วนร่วมรวมทั้งการตอบรับโดยการฝึกอบรมเบื้องต้น "การอบรมของ Virtual" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นการผลิตของเรา Virtual Start of Production - VSPOP

ชนิดของงานที่เราสามารถช่วยได้คือ:

— การวางแผนกระบวนการผลิต การวิเคราะห์การผลิต DFA / DFM - การทบทวนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การ ผลิตหรือการซื้อ
—  การประมวลผล 3D - A DMU / Assembly Simulation & Sequencing
—  แบบจำลองเรขาคณิต 3D เพื่อให้แน่ใจในการขีดความสามารถในการติดตั้ง การตรวจสอบการบรรจุและการกระแทก
—   การวางแผนกระบวนการ/การจัดเตรียมวิธีการจัดการโครงสร้าง (การเตรียมกระบวนการแบบจำลองกระบวนการ)
—   ระบบสนับสนุนต่างๆเช่น ERP / PLM, - การตั้งเวลา, เวลาในการคำนวณ, - เวลาโดยประมาณและเวลา    มาตรฐาน (MTM, SAM และ AviX) การใช้เส้นโค้ง / จังหวะ
—   การทำVSM (Value stream mappingการทำแผนที่กระบวนการ การจำลองการไหลการจำลองการผลิตการจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่องหรือ DES (Discrete Event Simulation), P - FMEA
—   คำแนะนำในการทำงานการปรับสายการผลิต การจัดสมดุลของสถานี
—   การยศาสตร์ HSE / HSM การออกแบบ 2D / 3D / การออกแบบสถานที่ทำงาน Cell / Line
—   การสร้างชั้นชุดรถลำเลียงของ
—   การใช้เครื่องมือและการจับยึดการพัฒนาอุตสาหกรรม การคำนวณการลงทุน
—   ข้อมูลจำเพาะ การสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างด้านเทคนิค

Work Instructions

ผู้ปฏิบัติงานต้องการคำแนะนำในการประกอบติดตั้งและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ เค้าโครงคำสั่งการทำงานขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทบทวนคำแนะ นำคำแนะนำจะต้องได้รับการปรับปรุงบ่อยแค่ไหน ฯลฯ คำแนะนำในการทำงานควรเป็นข้อสรุปและเป็นภาษาที่ชัดเจนเฉพาะ

Virtual Manufacturing มีประสบการณ์ยาวนานและกว้างขวางในการพัฒนาการสนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน และการผลิตแบบดั้งเดิม

ตาม "วิธีการของ Virtual" Virtual Manufacturing ต้องการเริ่มการทำงานตามคำแนะนำในการทำงานให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้ได้รับการตอบรับจากนักออกแบบและผู้ปฏิบัติงานในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา เราต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการส่งร่างแรกของคำแนะนำในการทำงานที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการผลิตต้นแบบ

ตามแนวคิดใน "การอบรมของ Virtual" เรามีเครื่องมือ / การสนับสนุนต่างๆที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทดสอบความรู้ในด้านต่างๆ เช่น เลขที่พัสดุ, ลำดับการประกอบ, ความรู้ส่วนประกอบ, การเลือกเครื่องมือและ อุปกรณ์รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ เราต้องการที่จะเตรียมผู้ปฏิบัติงานและได้มาซึ่งการมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะของพวกเขาในระยะแรก ส่วนสุดท้ายจะเป็น "การเริ่มต้นการผลิตของ Virtual - VSOP" เป้าหมายในขั้นนี้คือ การยกการมุ่งเน้นไปยังที่สถานที่ทำงานทั้งหมด เรามีความคุ้นเคยกับการปรับปรุงการสอนงานและการก้าวสู่ขั้นตอนแรกของการทำงานที่ได้มาตรฐาน

2D/3D Layout

ในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใหม่หรือที่มีอยู่ เลย์เอาท์ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการวางแผน การจำลอง และการสื่อสาร เลย์เอาท์ในแบบ 3D จะเป็นที่เข้าใจได้ง่ายกว่า โดยสามารถคำนึงถึงความสูงของโรงงานรวมทั้งประตู ท่อระบายอากาศ ฯลฯ ในช่วงแรกของกระบวนการออกแบบ สิ่งสำคัญคือเลย์เอาท์ แสดงให้เห็นถึงความท้าทายและความต้องการของห่วงโซ่คุณค่าด้านการผลิต เค้าโครงที่ออกแบบเสร็จสมบูรณ์ควรประกอบด้วยงานที่อยู่ระหว่างกระบวนการ (WIP)

Virtual Manufacturing  จัดเสนอทีมที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์งานเลย์เอาท์ทั้งแบบ 2D และ 3D  ซึ่งประกอบด้วยประกอบด้วยด้านเทคนิคและด้านการบริหารโครงการ

ตาม "วิธีการของ Virtual" Virtual Manufacturing  ดำเนินการวิเคราะห์การไหลและการออกแบบพื้นที่ทำงานตามเลย์เอาท์ 3D มีการพัฒนาเลย์เอาท์หลายแบบอื่น ๆ เพื่อทำให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น Virtual Manufacturing ได้พัฒนาวิธีการในการสร้างเค้าโครง 3D อย่างมีโครงสร้าง วิธีการนี้ขึ้นอาศัยการสแกน การสร้างแบบจำลอง  การทำพ้นผิวและการสื่อสาร

ความเชี่ยวชาญของเราประกอบด้วย:
—  การสร้างแบบจำลอง 3 มิติของอุปกรณ์โรงงานที่มีการตั้งค่าความถูกต้องต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่จะใช้    โมเดล
—  การสแกน 3D เพื่อปรับเทียบ ตรวจสอบและยืนยันรูปแบบ 2D / 3D
—  การสร้างชั้น ชุดรถลำเลียงของ
—  การแมปมูลค่าสตรีม (VSM)
—  แนวคิดและเครื่องมือที่มีรายละเอียดและการออกแบบการติดตั้ง
—  การจัดการโครงการ
—  เลย์เอาท์โครงการ

Discrete Event Simulation & Material

Virtual Manufacturing  พัฒนารูปแบบภาพเพื่อวิเคราะห์ขีดความสามารถ ปัญหาคอขวด ระดับบัฟเฟอร์ การผสมผสานผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บระดับสูงและการจัดสมดุล นอกเหนือจากกระแสการผลิตที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เรายังทำแบบจำลองเกี่ยวกับ โลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอก

Virtual Manufacturing  จัดเสนอทีมที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์ ในการจำลองการไหลของวัสดุ เราเป็นกลุ่มการจำลองการไหลของวัสดุที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดนและมีประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

ตาม "วิธีการของ Virtual" เราต้องการตรวจสอบความคิดความคิดและความคาดหวังของลูกค้าก่อนที่จะซื้ออุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นของการผลิต เราพัฒนาแบบของเราด้วยสายตาและทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในอนาคต

ความเชี่ยวชาญของเราประกอบด้วย:

การวิเคราะห์ระบบการผลิต "ตามที่เป็น" ของวันนี้ - เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการทำงานของระบบและผลของ    พารามิเตอร์

 การคำนวณกำลังการผลิต

 แบบของแนวคิด

 การทำให้มั่นใจในการลงทุนของอุปกรณ์ใหม่

 ตรวจสอบตรรกะ/รหัส PLC ใหม่/อัพเดตล่วงหน้า - การใช้งานเสมือนจริง.

Production Technology

กว่าร้อยปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการผลิตได้รับการพัฒนาโดยเฮนรี่ ฟอร์ด เพื่อผลิตรถยนต์เป็นจำนวนมาก โดยใช้แนวคิด เช่น การผลิตแบบลีนและ 6 Sigma เทคโนโลยีการผลิตได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปัจุุบัน สถานที่ผลิตโดยทั่วไปได้รับการขับเคลื่อนจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เวลาส่งมอบนับจากการสั่งซื้อของลูกค้าที่สั้นลง สต็อกขนาดเล็กและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีสำหรับบุคลากรทุกคน

Virtual Manufacturing  จัดเสนอทีมที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์ ในการ การพัฒนาวิธีการทำงานเครื่องจักร คนและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้าของเรา

ตาม "วิธีการของ Virtual" เราทำงานร่วมกับการตัดสินใจตามความเป็นจริงและการสร้างภาพในระดับสูงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จและมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

งานที่เราช่วยได้ประกอบด้วย:
—  วิศวกรรมการผลิต การศึกษาระเบียบวิธี การพัฒนาระเบียบวิธี การศึกษาเวลา การศึกษาเกี่ยวกับความถี่
—  การวิเคราะห์วิดีโอ, - การตั้งค่าเวลา (MTM, SAM และ AviX), เส้นโค้ง /จังหวะ
—  ค่าสตรีม - Value Stream Mapping (VSM) - การแมบปิงกระบวนการ
—  การอัพเดต P- FMEA
—  คำแนะนำในการทำงาน - มาตรฐานและคำแนะนำในการทำงานที่ได้รับการยืนยัน, - งานที่ได้มาตรฐาน
—  รายละเอียดการจัดสมดุลสายการผลิต / การจัดสมดุลของสถานี SMITH การกำหนดคำแนะนำ  การปรับ    สมดุล
—  คำแนะนำในการบรรจุหีบห่อ
—  การยศาสตร์ HSE / HSM การออกแบบ 2D / 3D / การออกแบบสถานที่ทำงาน Cell / Line
—  การก่อสร้างของชั้นการไหลของวัสดุ
—  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Kaizen, 5S, Andon Layered Audit - การควบคุมสภาพอากาศ
—  การพัฒนาอุตสาหกรรม การคำนวณการลงทุน คุณสมบัติ การสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างทางเทคนิค

Logistics

โลจิสติกส์การผลิตช่วยเพิ่มปริมาณของวัสดุภายในโรงงานผลิต เพื่อให้บรรลุระดับการไหลที่ราบรื่นของสินค้า

การผลิตโลจิสติกส์รวมไปถึงวิธีการแบบองค์รวมเพื่อบริหารต้นทุนที่เกี่ยวข้องของชิ้นส่วน ตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงจุดประกอบ การผลิต/การดำเนินงานและโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตแบบลีนมีความท้าทายมากขึ้นเรื่อย ๆ และถูกบังคับให้ใช้แนวทางในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

Virtual Manufacturing จัดเสนอทีมที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์ ใน ภารกิจโลจิสติกส์ต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลังแบบดั้งเดิมไปจนถึงกระบวนการโลจิสติกส์แบบก้าวกระโดด

ตาม "วิธีการของ Virtual" เราพยายามที่จะเห็นภาพการไหลของโลจิสติกส์ทั้งหมดด้วยการจำลองการไหลของวัสดุ เราทำงานร่วมกับเทคนิคการผลิตแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างความสมดุลให้กับงานต่าง ๆ และระบบโลจิสติกส์ที่ใช้ในโรงงานผลิต

ความเชี่ยวชาญของเราประกอบด้วย:
— การไหล - การจำลองการไหล - การจำลองการผลิต DES - การจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง
— การคำนวณกำลังการผลิต - รถไฟ รถพ่วง
— เลย์เอาท์ 3D  / โซน IN / OUT คลังสินค้า / การจัดเก็บระดับสูง
— การออกแบบวัสดุด้านหน้า ชุดรถบรรทุก
— โมเดลการเติมเต็ม หลักการของ Kanban ชิ้นส่วนที่เบาบาง การหยุด,
— กล่องบรรจุ แผ่นไม้เงา
— วิธีการวิเคราะห์ การตั้งค่าเวลา
— กระดาษแข็ง / การเลือกบรรจุภัณฑ์เมื่อเทียบกับจังหวะ
— การจัดสมดุลการก่อสร้างและคำแนะนำในการบรรจุ

System Support

ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบภายในโรงงานผลิตเดียวกันมีความต้องการสูงในการพัฒนาและกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลาที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการกำหนดแนวความคิดทางด้านวิศวกรรมและการออกแบบจนถึงคำแนะนำในการทำงานและคู่มือการซ่อม ทุกอย่างสามารถนำมาผสานรวมกับระบบการสนับสนุน กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่เหมาะสมและการสนับสนุนระบบ ความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การพัฒนาการสนับสนุนด้านไอทีประสบความสำเร็จ

Virtual Manufacturing  จัดเสนอทีมที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์  เพื่อท้าทายและพัฒนาวิธีที่คน กระบวนการและระบบทำงานร่วมกัน เรานำเสนอการผสานรวมและการพัฒนาแอพพลิเคชันหลากหลายรูปแบบเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของบริษัท เราพัฒนาระบบสนับสนุนสำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าและกระบวนการผลิตและโลจิสติกส์ เป้าหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีระเบียบแบบแผน และมีประสิทธิภาพ ควรมีวิธีการที่พิสูจน์แล้วว่างานง่ายและง่ายต่อการดูดซับ

ตาม "วิธีการของ Virtual" เราทำงานกับสถานการณ์ที่เราเดินหน้าเป็นลำดับ เราทำงานร่วมกับระบบและประวัติของลูกค้าและช่วยให้พวกเขาเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการลงทุนของตนอย่างดีที่สุด

ความเชี่ยวชาญของเราประกอบด้วย:
— การพัฒนารูปแบบ การพัฒนาแอพพลิเคชัน
— การฝึกอบรมบุคลากร บูรณาการ การสนับสนุนวิธีการ
— การทดสอบเวอร์ชันใหม่ การวัดประสิทธิภาพ
— กระบวนการแมบปิง การเลือกกระบวนการทำงานและระบบ
— พัฒนาธุรกิจการใช้โซลูชัน PLM
— สถาปัตยกรรมระบบ บูรณาการระบบ PLM / ERP / MES ฯลฯ การทดสอบระบบ
— PLM - โครงสร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิต
— PLM - โครงสร้างของห้องสมุดกระบวนการ
— PLM - คุณสมบัติโครงสร้าง / เลย์เอาท์

3D Scanning

การสแกนและการวัด 3D ด้านอุตสาหกรรม

เราทำการสแกนเลเซอร์ 3D ระดับมืออาชีพสำหรับการสำรวจทางเทคนิค การทำแผนที่เสมือนจริงและการแปลงข้อมูลดิจิทัลของอาคารและโรงงานผลิตของคุณ การสแกนแบบ 3D เป็นวิธีการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับการทำแผนที่สามมิติของโรงงาน สายการผลิตเวิร์กสเตชัน การติดตั้งและผลิตภัณฑ์ การสแกน 3D  สามารถทำไปยังซอฟต์แวร์ CAD ของคุณได้

ประโยชน์ของการใช้การสแกน 3D:
— แสดงภาพโรงงาน  สายการผลิต เวิร์คสเตชั่น หรืออื่น ๆ ที่ คล้ายกัน
— วิศวกรรมย้อนกลับและการเปรียบเทียบ CAD
— ทำการวัดเลย์เอาท์จากสำนักงานได้โดยตรงในแบบสามมิติ
— เพิ่มข้อเสนอเลย์เอาท์ใหม่ที่จะสแกนและตรวจสอบว่าไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น
— เลย์เอาท์สามมิติสามารถแบ่งออกเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรกล ท่อ ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน     ฯลฯ ซึ่งทำให้สามารถจำลองและเห็นภาพการปรับโครงสร้างของการผลิตเดิมได้
— การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานแบบเสมือนจริง
— Webshare - โอกาสในการเข้าถึงการทำแผนที่จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้
— อุปกรณ์การสแกนไม่ใหญ่เกินไปและการผลิตสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องขณะทำการสแกนแบบ 3D เราสามารถสแกนวัตถุได้ทุกขนาด ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

Contacts

 • Anders Danielsson ที่ปรึกษาอาวุโส

  • Phone +46 766-279981
  • Email anders.danielsson@virtual.se

  Anders Danielsson ที่ปรึกษาอาวุโส

 • Arvid Nilsson ที่ปรึกษา

  • Phone +46 766-279992
  • Email arvid.nilsson@virtual.se

  Arvid Nilsson ที่ปรึกษา

 • Eric Gustafsson ที่ปรึกษาอาวุโส

  • Phone +46 766-279998
  • Email eric.gustafsson@virtual.se

  Eric Gustafsson ที่ปรึกษาอาวุโส

 • Bo Berg ที่ปรึกษาอาวุโส

  • Phone +46 (0)766 279996
  • Email bo.berg@virtual.se

  Bo Berg ที่ปรึกษาอาวุโส

 • Mathias Jönsson ที่ปรึกษา

  • Phone +46 (0)721-899754
  • Email mathias.jonsson@virtual.se

  Mathias Jönsson ที่ปรึกษา

 • Torbjörn Danielsson พัฒนาธุรกิจ

  • Phone +46 734-166000
  • Email torbjorn.danielsson@virtual.se

  Torbjörn Danielsson พัฒนาธุรกิจ

 • Mårten Tyllström ที่ปรึกษาอาวุโส

  • Phone +46 721-89 97 58
  • Email marten.tyllstrom@virtual.se

  Mårten Tyllström ที่ปรึกษาอาวุโส

 • Lars Drugge ที่ปรึกษาอาวุโส

  • Phone +46 721-899759
  • Email lars.drugge@virtual.se

  Lars Drugge ที่ปรึกษาอาวุโส

 • Gustav Svensson ที่ปรึกษา

  • Phone +46 (0)721-899769
  • Email gustav.svensson@virtual.se

  Gustav Svensson ที่ปรึกษา

 • Per Stray ที่ปรึกษาอาวุโส

  • Phone +46 (0)705-20 93 43
  • Email per.stray@virtual.se

  Per Stray ที่ปรึกษาอาวุโส

 • Oskar Hård ี่ปรึกษา

  • Phone +46 766-27 99 90
  • Email oskar.hard@virtual.se

  Oskar Hård ี่ปรึกษา

 • Arnor Jonsson ี่ปรึกษา

  • Phone +46 766-27 99 88
  • Email arnor.jonsson@virtual.se

  Arnor Jonsson ี่ปรึกษา

 • Mikael Miettinen ี่ปรึกษา

  • Phone +46 (0)721-899755
  • Email mikael.miettinen@virtual.se

  Mikael Miettinen ี่ปรึกษา

 • William Falkenström ี่ปรึกษา

  • Phone +46 (0)721-89 97 50
  • Email william.falkenstrom@virtual.se

  William Falkenström ี่ปรึกษา

 • Daniel Johansson ที่ปรึกษา

  • Phone +46766-27 99 85
  • Email daniel.johansson@virtual.se

  Daniel Johansson ที่ปรึกษา

 • Erik Malmström ที่ปรึกษา

  • Phone +46721 89 97 52
  • Email erik.malmstrom@virtual.se

  Erik Malmström ที่ปรึกษา

 • Premchai "M" Choljararux Consultant - Thailand

  • Phone +66 90 402 2334
  • Email premchai.choljararux@virtual.se

  Premchai "M" Choljararux Consultant - Thailand

 • Petri Mäensivu Consultant

  • Phone +46766-27 99 86
  • Email petri.maensivu@virtual.se

  Petri Mäensivu Consultant

 • Tomasz Wiatr Manufacturing IT

  • Phone +46721 87 56 40
  • Email tomasz.wiatr@virtual.se

  Tomasz Wiatr Manufacturing IT

 • Johanna Dahlvik fd Hesslund Consultant

  • Phone +46722 - 54 35 62
  • Email johanna.dahlvik@virtual.se

  Johanna Dahlvik fd Hesslund Consultant

 • Anton Johannesson Consultant

  • Phone +46722 - 54 35 63
  • Email anton.johannesson@virtual.se

  Anton Johannesson Consultant

 • Thamarin "Boss" Boonyaprawit Junior consultant - Thailand

  • Phone
  • Email thamarin.boonyaprawit@virtual.se

  Thamarin "Boss" Boonyaprawit Junior consultant - Thailand

 • Juthamas "JJ" Apornwichanop Junior consultant - Thailand

  • Phone
  • Email juthamas.ap@virtual.se

  Juthamas "JJ" Apornwichanop Junior consultant - Thailand

 • Johanna Sigvardsson Consultant

  • Phone +46722 - 54 35 71
  • Email johanna.sigvardsson@virtual.se

  Johanna Sigvardsson Consultant

 • Niklas Palm Consultant

  • Phone +46722 - 54 35 66
  • Email niklas.palm@virtual.se

  Niklas Palm Consultant

 • Pontus Savolainen Consultant

  • Phone +46766 - 27 97 09
  • Email pontus.savolainen@virtual.se

  Pontus Savolainen Consultant

 • Jerker Karlsson Consultant

  • Phone +46766 - 27 98 82
  • Email jerker.karlsson@virtual.se

  Jerker Karlsson Consultant

 • Jonas Wickman Consultant

  • Phone +46766 - 27 99 95
  • Email jonas.wickman@virtual.se

  Jonas Wickman Consultant