แนะนำระบบลีน

การเริ่มต้นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้การผลิตแบบไหลตามหลักการ LEAN เริ่มต้นในฤดูใบไม้ผลิ 2555 ด้วยการผลิตแบบไหล "10 วัน - 10 เดือน" เป้าหมายของเราคือลดระยะเวลาจากการรับคำสั่งซื้อของลูกค้าและนำส่งจาก 14 วันเป็น 7 วัน

โครงการกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และทำให้เกิดรูปแบบใหม่ที่ลดการผลิตและระยะเวลา