การประเมินผลโดยใช้ DELMIA DPM Assembly & AviX

งานจะต้องประเมินข้อเสนอของผู้สร้างสายการผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ เลย์เอาท์ กำลังการผลิตและการจัดหาพนักงานใหม่ สายการประกอบ 2 คน

โดยใช้วิธีการใหม่ ได้มีการเจรจาขั้นต้นกับผู้สร้างสายการผลิต ได้มีการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุ E-BOM แบบเสมือนและมีการวิเคราะห์วิธีการติดตั้งที่เหมาะสม

สายการผลิตถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยอุปกรณ์และเลย์เอาท์เดิม การคำนวณผลิตภัณฑ์ไม่อนุญาตให้เพิ่มพนักงาน

การสนับสนุนระบบที่ใช้สำหรับภารกิจคือ DELMIA DPM Assembly และ AviX