การเปลี่ยนแปลงเลย์เอาท์เพิ่มประสิทธิภาพอีก 45%

บุคลากรของ Virtual Manufacturing เป็นผู้รับผิดชอบการออกแบบเลย์เอาท์ด้วยการขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร (กระบวนการทั้งหมด อุปกรณ์ โลจิสติกส์และพื้นที่สาธารณะ)

เราได้จัดเตรียม เคลื่อนย้าย และติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรและสายการผลิตบนพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่แล้วจำนวน 25,000 ตารางเมตร

- ลดพื้นที่ได้ -16%

- ดำเนินการย้ายเครื่องจักรทั้งหมด 110 ตัว

- ติดตั้งเครื่องใหม่ 30 เครื่องรวมทั้งชุดประกอบชุดใหม่ 4 ชุด

- แนะนำ DS DraftSight

- ช่างเทคนิคจำนวน 10 คนได้รับการฝึกอบรม