การพัฒนาโมเดลจำลองอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของลูกค้าเราได้จัดทำโมเดลการจำลองหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามเอกสารการสร้างที่ส่งมา.

ลูกค้าใช้โมเดลที่นำเสนอและดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ลูกค้าของพวกเขาสามารถดาวน์โหลดโมเดลหุ่นยนต์ต่าง ๆ  กันเพื่อใช้ในการจำลอง โมเดลจะถูกจัดส่งในรูปแบบจำลองที่ใช้กันทั่วไป เช่น Process Simulate และ Delmia ชุดของหุ่นยนต์ (Dress Pack) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดส่งทั้งแบบหุ่นยนต์มาตรฐานหรือตาม     คำสั่งซื้อเฉพาะของลูกค้า แม้แต่โมเดลหุ่นยนต์ที่มีสายแบบไดนามิกก็ได้รับการจัดหาได้