การสร้างแนวคิดสายการผลิตหุ่นยนต์และโรงงานแห่งใหม่

งานเป้าหมายคือการพัฒนาแนวคิดสำหรับโรงงานหุ่นยนต์

มีการประเมินผลแนวคิดพร้อมกับการสนับสนุนจากลูกค้าและการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดซื้อ ความต่อเนื่องของโครงการคือ การพัฒนาแนวคิดสำหรับโรงงานแห่งใหม่สำหรับการเชื่อม