ในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใหม่หรือที่มีอยู่ เลย์เอาท์ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการวางแผน การจำลอง และการสื่อสาร เลย์เอาท์ในแบบ 3D จะเป็นที่เข้าใจได้ง่ายกว่า โดยสามารถคำนึงถึงความสูงของโรงงานรวมทั้งประตู ท่อระบายอากาศ ฯลฯ ในช่วงแรกของกระบวนการออกแบบ สิ่งสำคัญคือเลย์เอาท์ แสดงให้เห็นถึงความท้าทายและความต้องการของห่วงโซ่คุณค่าด้านการผลิต เค้าโครงที่ออกแบบเสร็จสมบูรณ์ควรประกอบด้วยงานที่อยู่ระหว่างกระบวนการ (WIP)

Virtual Manufacturing  จัดเสนอทีมที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์งานเลย์เอาท์ทั้งแบบ 2D และ 3D  ซึ่งประกอบด้วยประกอบด้วยด้านเทคนิคและด้านการบริหารโครงการ

ตาม "วิธีการของ Virtual" Virtual Manufacturing  ดำเนินการวิเคราะห์การไหลและการออกแบบพื้นที่ทำงานตามเลย์เอาท์ 3D มีการพัฒนาเลย์เอาท์หลายแบบอื่น ๆ เพื่อทำให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น Virtual Manufacturing ได้พัฒนาวิธีการในการสร้างเค้าโครง 3D อย่างมีโครงสร้าง วิธีการนี้ขึ้นอาศัยการสแกน การสร้างแบบจำลอง  การทำพ้นผิวและการสื่อสาร

ความเชี่ยวชาญของเราประกอบด้วย:
—  การสร้างแบบจำลอง 3 มิติของอุปกรณ์โรงงานที่มีการตั้งค่าความถูกต้องต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่จะใช้    โมเดล
—  การสแกน 3D เพื่อปรับเทียบ ตรวจสอบและยืนยันรูปแบบ 2D / 3D
—  การสร้างชั้น ชุดรถลำเลียงของ
—  การแมปมูลค่าสตรีม (VSM)
—  แนวคิดและเครื่องมือที่มีรายละเอียดและการออกแบบการติดตั้ง
—  การจัดการโครงการ
—  เลย์เอาท์โครงการ