Flow Racks

ระบบชั้นวาง BeeWaTec โดย G.S ACE เป็นวัสดุก่อสร้างที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการผลิตได้โดยง่ายและรวดเร็ว

คุณสามารถติดตั้งชั้นวางของ kanban, ชั้นวางการไหล, รถลำเลียงของขนส่ง, รถลากจูง, สถานีทำงานและ   ชั้นวางซัพพลาย... สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสรีระตามที่            คุณสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ ซึ่งทำให้ชุดเครื่องมือของเราเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการใช้หลักการผลิตไคเซ็นและลีน