เวิร์กสเตชัน

จากมุมมองทางเศรษฐกิจการกำหนดค่าของสถานที่ทำงานเป็นปัจจัยสำคัญในประสิทธิภาพของ บริษัท ผลที่ได้: สถานที่ทำงานต้องปรับตัวเข้ากับคน ไม่ใช่ทางอื่น!

ระบบ BeeWaTec มีความยืดหยุ่นสำหรับสถานีการทำงานในการประกอบ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป ในเวลาเดียวกัน ระบบนี้ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานโดยที่พวกเขาสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการทางกายภาพ