การบริหารชั้นในโรงงาน

การบริหารแบบลีนและการบริหารแบบลีนได้กลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในหลายสาขาอาชีพ "ลีน" หมายความว่า "การเพิ่มมูลค่าโดยไม่มีเสีย" มีจุดมุ่งหมายในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อปกป้องความพึงพอใจของลูกค้า และในการทำเช่นนี้จะเป็นการปรับปรุงตำแหน่งการแข่งขันของบริษัทอย่างถาวร

BeeWaTec มีเครื่องมือหลายชนิดที่เรียบง่ายและซับซ้อนจำนวนมากที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวิร์กโฟลว์:

— ระบบ Kanban board พร้อมอุปกรณ์เสริมในการวางแผน
— บอร์ดวางแผนบุคคลากร
— กระดานตรวจสอบการผลิต
— บอร์ดข้อมูล