อุปกรณ์ประจำ เวิร์กสเตชัน

Virtual Manufacturing  นำเสนออุปกรณ์และวัสดุการทำงานที่หลากหลายสำหรับมืออาชีพ ซึ่งผ่านการทดลองและทดสอบในทางปฏิบัติ เนื่องจากแม้ว่างานและความต้องการจะแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงมีอยู่คือความคาดหวังสูงสุดเกี่ยวกับความคงทน การใช้งานที่ยืดหยุ่นและความทนทาน


แผงเครื่องมือ
— เสื่อทำงาน
— ที่แขวนเครื่องมือแม่เหล็ก
— ถังพลาสติก
— กล่องพลาสติก
— บอร์ดแขวนเครื่องมือ
- ฯลฯ