เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ สิ่งสำคัญคือให้นึกถึงภาพเป้าหมายเสมอ เพื่อจัดตำแหน่งทีมของคุณโดยที่จะป้องกันความเข้าใจผิดและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่คาดฝัน รายละเอียดเลย์เอาท์ 3D ช่วยให้การจำลองแบบหุ่นยนต์มีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลำดับและตรรกะในการควบคุมที่เกี่ยวกับการไหลของผลิตภัณฑ์และการจัดสรรพื้นที่

Virtual Manufacturing มีวิธีการที่กำหนดไว้อย่างดีสำหรับการเข้าถึงที่เหมาะสม คือ เลย์เอาท์ greenfield 3D ในกรณีการติดตั้งเดิม จะต้องคำนึงถึงวิธีการเหล่านี้เพื่อจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยการสแกนและเทคนิคอื่น ๆ