โคมไฟ เครื่องหนีบ และเครื่องมืออื่น ๆ เป็นแบบที่กำหนดเองสำหรับแต่ละสถานีเพื่อให้การงานที่จำเป็นต้องทำเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดให้กับสถานีนั้น ๆ ผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดด้านทรัพยากรเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมดสำหรับเครื่องมือการออกแบบที่ถูกต้อง

ทีมที่ปรึกษาของ Virtual Manufacturing มีประวัติอันยาวนานในการออกแบบเครื่องมือสำหรับสภาพแวดล้อมแบบอัตโนมัติที่ข้อกำหนดต่าง ๆ มีต่อเนื่องจากกระบวนการผลิตภัณฑ์และทรัพยากรทั้งหมดรวมกัน